Arabia

Kolmas opetussuunnitelma valmis

Helsingin yliopiston lehtori Sylvia Akarin johtama työryhmä on saanut valmiiksi lukion B3-arabian paikallisen opetussuunnitelman kurssiin 3.

VKAAB3 Perustason alkeet 3 (2 op)                     

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 (kirjoitettu kieli) ja osaa ilmaista itseään suullisesti standardiarabialla taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti
 • osaa muodostaa yksinkertaisia nominaali- ja verbaalilauseita
 • tutustuu mahdollisuuksien mukaan arabian kirjoittamiseen näppäimistöllä
 • kartuttaa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa

Keskeiset sisällöt

 • ruokailuun liittyvä sanasto, kaupassa käynti
 • kellonajat
 • kaupungilla liikkuminen

Arviointi

Oppimista arvioidaan monipuolisesti käyttämällä erilaisia tehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointiin vaikuttaa myös opiskelijan työskentely oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin

Arabian toisen kurssin opetusmateriaali valmis

B3-arabian 2. kurssin opetusmateriaali on valmistunut. Tekijöinä ovat arabian opettajat Ben Hachemi Hamid ja Eeva-Liisa Leskinen. Materiaalin voi ladata tästä: Qalam 2. Arabian jatkokurssi suomenkielisille.

Aikaisemmin ilmestyneen 1. kurssin materiaalin voi ladata tästä: Qalam 1. Arabian johdantokurssi suomenkielisille. Kolmas kurssi valmistuu kesäkuussa 2021.

Arabian ensimmäisen kurssin opetusmateriaali

B3-arabian 1. kurssin opetusmateriaali on valmistunut. Tekijöinä ovat arabian opettajat Ben Hachemi Hamid ja Eeva-Liisa Leskinen. Materiaali on pdf-tiedostona tässäQalam 1. Arabian johdantokurssi suomenkielisille.
14.2.2020

LUKION B3-ARABIAN PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT

Helsingin yliopiston lehtori Sylvia Akarin johtama työryhmä on saanut valmiiksi lukion B3-arabian paikalliset opetussuunnitelmat kursseihin 1 ja 2. Seuraavien kurssien opetussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 loppupuolella.

VKAAB31 Perustason alkeet 1 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu arabian kielen asemaan maailmassa: Missä sitä puhutaan pääkielenä, missä vähemmistökielenä ja missä sitä käytetään vain uskonnonharjoituksen kielenä
 • tutustuu arabian kielihistoriaan ja sen asemaan seemiläisenä kielenä
 • ymmärtää arabian kielen monimuotoisuuden ja hahmottaa klassisen arabian, modernin kirjakielen ja eri puhekielten käytön erot

Keskeiset sisällöt

 • opiskellaan arabian kirjoitusmerkit; niiden tunnistaminen, kirjoittaminen ja ääntäminen
 • opetellaan käyttämään keskeisiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja
 • opitaan muodostamaan yksinkertaisia lauseita

Arviointi

Oppimista arvioidaan monipuolisesti käyttämällä erilaisia tehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointiin vaikuttaa myös opiskelijan työskentely oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin.


VKAAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 (puhuttu kieli) ja A1.1 (kirjoitettu kieli) tavoitteiden mukaisesti
 • vahvistaa jo opittujen arabian kirjainten kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä
 • osaa muodostaa hieman pidempiä, yksinkertaisia lauseita
 • kartuttaa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet (esim. kauppa, opiskelu, matka)

Arviointi

Oppimista arvioidaan monipuolisesti käyttämällä erilaisia tehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointiin vaikuttaa myös opiskelijan työskentely oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin.

ARABIAA HYRYLÄN LUKION AFRIKKA-PÄIVÄSSÄ 20.12.2018

Helsingin kielilukion arabian opiskelijat Xamdi Elmi Mohamed, Abderrahim Ikoukchen ja Zabiullah Rasouli pitivät hienon työpajan arabian kielestä ja sen opiskelusta Tuusulan Hyrylän lukion opiskelijoille. Työpajassa harjoiteltiin arabiaksi numeroita, aakkosia ja pieniä keskusteluja. Xamdi, Abdi ja Zabi kertoivat omasta suhteestaan arabian kieleen ja siitä, miten kielen opiskelu lukiossa on vahvistanut esimerkiksi arabian puhumista.

OPETUSSUUNNITELMATYÖ KÄYNNISTYY

Arabian opettajat Hamid Ben Hachemi, Eeva-Liisa Leskinen, Sanaa Lacheb, Mohedin Alaswad, Jamel Saltne ja Shadi Trad kokoontuivat Opetushallituksessa joulun alla virittelemään arabian B3-opetussuunnitelmatyötä. Sylvia Akar ja Yousri Youssef Helsingin yliopistolta tulevat johtamaan työryhmää.

ARABIA OPETUSSUUNNITELMAAN

Aasian ja Afrikan kielten hankkeen myötä on alettu laatia paikallista opetussuunnitelmaa lukion arabian B3-oppimäärälle. Tässä työssä Helsingin kielilukio on mukana. Tavoitteena on saada opetussuunnitelma valmiiksi vuoden 2019 aikana. Arabian kieltä opetetaan lukiossa vielä vähän;  on toivottavaa, että tulevaisuudessa opintoja voidaan tarjota enemmän ja useammalla paikkakunnalla.

ENSIASKELEITA

Ensimmäinen arabian kielen kurssi Helsingin kielilukiossa toteutui keväällä 2017. Siihen osallistui kolmisenkymmentä lukiolaista Helsingin yliopistonlehtorin Sylvia Akarin johdolla. Vuotta myöhemmin opettajaksi vaihtui Eeva-Liisa Leskinen.

Runsaan kiinnostuksen ansiosta voitiin toteuttaa Hamid Ben Hachemin vetämä jatkokurssi syksyllä 2018. Seuraava arabian kielen ykköskurssi alkaa Kielilukiossa helmikuussa.

Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa oli ensimmäinen arabian kielen kurssi syksyllä 2018. Espoonlahden lukiossa arabian opetus alkaa syyslukukaudella 2019.