Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen audienssi 11.3.2022

audienssi_11.3.2022

Aasian ja Afrikan kielten hanke sai pyytämänsä audienssin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen luo 11.3.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Aineopettajaliitto AOL ry ja Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI. 

Tapaamisen pääaiheena oli korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin, mutta keskustelussa nousi esiin myös kiinan, japanin ja arabian kielen asema ja merkitys Suomessa. Audienssilla  luovutettiin ministeri Kurviselle seuraava muistio:

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

Muistio 11.3.2022 (toimitettu 17.2.2022)

Korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin

Pääsykokeiden painoarvon laskemiseksi ja ylioppilaskokeiden suoravalinnan mahdollistamiseksi on käytetty ylioppilastutkinnon pisteytystyökalua keväästä 2020 alkaen. Pisteytystyökalun lukio-opintoja ohjaava vaikutus on alusta asti ollut merkittävä. Lukiolaiset valitsevat opiskeltavat aineensa pistevalintatyökalun ohjaamina eivätkä esimerkiksi omien kiinnostusten ja vahvuuksiensa mukaan. Oppiaineet, joista saa pisteytystyökalussa paljon pisteitä ovat kasvattaneet suosiotaan muiden kuihtuessa. Tämä vaarantaa lukion yleissivistävän tehtävän toteutumista oleellisesti ja lisäksi heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. 

Nähdyt muutokset liittyvät pitkän matematiikan suosion kasvamiseen, tiettyjen reaaliaineiden suosion kasvamiseen ja toisten äkilliseen laskemiseen sekä erittäin valitettavasti vieraiden kielten opiskelun vähenemiseen ja yksipuolistumiseen. Nykymuotoisen pisteytystyökalun eri aineiden arvottaminen ei vastaa ao. opintojen menestykselliseen toteuttamiseen tarpeellista osaamista. Monien opiskelijoiden lukion suorittamisaika on myös pidentynyt ylioppilaskirjoitusten painoarvon kasvettua. 


Pisteytystyökalua tulisi kehittää monipuolisempaan suuntaan, jotta lukiolaisilla olisi lukiolaissakin määritelty todellinen mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan ja hankkia laajaa yleissivistystä lukiovuosinaan. Pisteytystyökaluun tulisi saada erilaisia malleja koota pisteitä lukio-opinnoista/ylioppilastutkinnosta. Pisteytystyökalun ajattelutapa on liian kapea ja tosiasiallisesti yksipuolistaa nuorten yleissivistystä ja sitä osaamista, mitä Suomessa on. Aineopettajaliitto AOL ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI sekä Aasian ja Afrikan kielten hanke haluavat esittää huolensa pisteytystyökalun nykyvaikutuksista ja olla aktiivisesti edistämässä kaivattuja muutoksia pisteytystyökaluun sekä sen rakenteellisten muutosten aikaistamista.   

Kunnioittaen

Outi Vilkuna
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, puheenjohtaja

Päivi Siltala-Keinänen
Aasian ja Afrikan kielten hanke, koordinaattori, Helsingin kielilukio, apulaisrehtori

Marja Jegorenkov  
Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, lukion rehtori 

Karoliina Inha  
Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI-verkosto, koordinaattori

Juha Kivioja  
Espoonlahden lukio, rehtori

Kari Jukarainen
Aineopettajaliitto AOL ry, hallituksen jäsen, Riihimäen lukio, rehtori