KIELIPROFIILILLA NOSTETAAN LAAJAN JA MONINAISEN KIELITAIDON PROFIILIA

Syksyllä 2021 otetaan käyttöön lukion uudet opetussuunnitelmat. LOPS 2019 -perusteissa kieliaineissa merkittävä uudistus oli kieliprofiili. Kieliprofiili on opiskelijan henkilökohtainen työkalu kielitaidon ja kielenoppimisen seurantaan ja näkyväksi tekemiseen. Kieliprofiilin avulla opiskelija voi tuoda esiin omaa kielenoppimistarinaansa, esitellä eri kielten taitojaan sekä pohtia itselleen merkityksellisiä syitä kehittää kielitaitoa.

Kieliprofiilin lähtökohta on monikielisyys; meillä kaikilla on omat äidinkielemme, olemme opiskelleet koulussa kieliaineita ja tiedonalakohtaisia kieliä ja käytämme arjessamme kieliä sikin sokin. Harrastuksissa ja muissa vapaa-ajan puuhissa omaksumme tai päämäärätietoisemmin kasvatamme kielitaitojamme, oli kyse sitten golftermeistä tai k-popista. Oman kielellisen ja kulttuurisen pääoman pohdinnoista jatketaan ystäväpiirien, suvun, harrastuksien ja koulukavereiden kieliin ja kulttuureihin, jolloin keskiöön asettuvat moninaiset yhteisömme. Arjen vuorovaikutuksessa keskusteluun sujahtaakin sanoja useista eri kielistä keskustelukumppaneiden kielirepertuaarista riippuen. Kolmanneksi näkökulmaksi voisi mainita tulevat kielitaidot, unelmat ja tavoitteet – minkä kielen aloitan seuraavaksi?

Aasian ja Afrikan kielille on pyritty etsimään kouluissa jalansijaa jo pidemmän aikaa. Opiskelijamäärät ovat yhä pieniä, tarjontakin vähäistä. Vaikka kielille saatiin oma paikka jo edellisiin vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmien perusteisiin, opetuksen tarjonta on edelleen usein kiinni hankerahoituksesta ja koulutuskentän yksityisistä toimijoista. Erilaisia malleja ja polun raivauksia tarvitaan. Aasian ja Afrikan kielille on pyritty saamaan näkyvyyttä myös ylioppilaskirjoituksissa, mutta tavoitteen toteutuminen häämöttää vielä kaukaisuudessa.

Aasian ja Afrikan kielten opetuksessa kieliprofiili tarjoaa työkalun paitsi kielten opetukseen myös koulun ulkopuolella hankitun osaamisen ja asiantuntijuuden esiin tuomiseen. Japanin, kiinan, korean ja arabian kieliä valitaan usein kiinnostuksesta kulttuuriin tai kulttuurituotteisiin (manga, k-pop ja muut), mitä kielikokeet eivät mittaa. Lisäksi kieliprofiili tarjoaa materiaalia tarkastelemaan Aasian ja Afrikan kielten oppimista mm. kielikasvatuksen, kansainvälisyysosaamisen ja työelämän kielitaitotarpeiden näkökulmasta.

Jatkossa lukion päättyessä opiskelijoilla on käsissään paitsi ylioppilastodistus, myös opiskelijan omaa monikielisyyttä peilaava kieliprofiili. Kieliprofiili on työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden moninaiset kielitaidot riippumatta siitä, onko kieltä opiskeltu koulussa, harrastusten kautta tai muuta kautta.

Joten sinulle, opettaja, tahtoisimme sanoa: hyödynnä kieliprofiilia, jotta tutustut opiskelijan rikkaaseen kielimaisemaan kielihistorioineen, vahvuuksineen, kehittämisen kohteineen, kaikkineen.

Ja sinulle, opiskelija, tahtoisimme sanoa: osaat kieliä. Kaikesta kielitaidosta ei voi saada todistusta. Hyödynnä kieliprofiilia, jotta pääset tuomaan esille kaikkea mahdollista kielitaitoa, jota sinulla on – vähäistäkin. Me tarvitsemme kaikkea kielitaitoasi!

Tutustu kieliprofiilin tukimateriaaliin osoitteessa www.kieliprofiili.com ja tule mukaan kehittämään kieliprofiilikäytäntöjä Facebookissa! https://www.facebook.com/groups/kieliprofiili

Suunnittelija Karoliina Inha
Opetusneuvos Anu Halvari
Opetushallitus