Oulun kaupungin kielitarjottimen kasvattaminen

Kielten etäkerho-opetus ei ole Oulussa uusi asia – kiinaa on voinut opiskella useilla kouluilla jo monena vuonna Shanghaista tulevan opetuksen ja paikalla olevan lähiopettajan opastuksen avulla. Kun japanin kielen etäkerhoa lähdettiin vuoden alussa tarjoamaan, toiveena oli saada kokoon yksi 25 oppilaan ryhmä, valtava kiinnostus yllätti positiivisesti ja yhteistyönä Oulun kaupungin ja Aasian ja Afrikan kielten hankkeen kesken ryhmiä perustettiin neljä. Ilmoittautuneiden joukossa oli mukana runsaasti oppilaita koulualueilta, joilla perinteisesti ei ole ollut laajaa kiinnostusta esimerkiksi lyhyisiin kielivalintoihin. Selvästikin nyt oltiin uuden ja odotetun mahdollisuuden äärellä.


Etäkielikerhot ovat osa laajempia yhteistyökokonaisuuksia: kiinan kielen opiskelu yläkouluissa nousi Sister School-yhteistyöstä Hangzhoun kaupungin kanssa. Kielen opiskelun lisäksi oppilailla on ollut mahdollisuuksia monimuotoiseen kohtaamiseen sisaruuskoulujen oppilaiden kanssa sekä vierailujen että virtuualisen yhteistyön merkeissä. Japanin kielen opiskelun juuret ovat Opetushallituksen rahoittamassa Aasian ja Afrikan kielten hankkeessa ja tähtäimessä on tarjota oululaisille koululaisille mahdollisuus japanin B2-opintoihin. Valinnaistarjottimelle oppiaine tulee lukuvuonna 2021 – 2022. Toiveissa on, että pilottiryhmä pääsee aloittamaan opintonsa jo syksyllä 2021 hybridiopiskelussa, jossa aineenopetus tulee etänä, mutta luokassa on paikalla aineenopettajan pedagoginen työpari tukemassa oppilaiden oppimista. Tavoitteena ovat positiiviset oppimiskokemukset ja laadukas, monimuotoinen opetus, johon pääsee osalliseksi etäämpänäkin sijaitsevista oppilaitoksista. Hybridiopetuksella kasvatetaan oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia kieltenopiskeluun ja kielivalintoihin.

Etäkielikerhot mahdollistavat kielen oppiaineeseen ja sisältöihin tutustumisen ennen valinnaisainevalintaa. Oppilas saa kokemuksen ja ymmärryksen aineen opiskelun haasteista ja mahdollisuuksista. Tällä pyritään edistämään tiedostavia valintoja ja saamaan oppitunneille sitoutuneita ja innostuneita opiskelijoita. Japanin etäkerhossa oppilaille tehty välikysely vahvistaa tätä: kolme neljäsosaa oppilaista on halukkaita ja kiinnostuneita jatkamaan kielen opintoja. Jopa suurempi prosenttiosuus oppilaista on kokenut kielen etäopiskelun mielekkäänä.

Oulussa jatketaan etäkielikerhojen tarjontaa. Seuraavana lisäyksenä on arabian kielen opiskelumahdollisuus. Lasten ja nuorten kielitietoisuuden portaittainen kehittäminen saa alkunsa jo varhaiskasvatuksessa kielisuihkutuksilla, joihin opettajille tarjotaan sekä materiaaleja että koulutusta kielisuihkutusten järjestämiseen. Valmiita materiaaleja löytyy myös alakoulujen kieliin tutustumiseen. Kieli ja kulttuuri esitellään erilaisten leikkien, laulujen, videoiden ja askartelujen kautta edeten sanaston kartuttamiseen ja käytännön kohtaamisissa käytettäviin fraaseihin.

Sanna Heinonen
Kehittäjäopettaja
Oulun kaupunki, perusopetus