Opetusministeri Li Anderssonin audienssi 17.5.2022

Aasian ja Afrikan kielten hankkeen koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen osallistui SUKOL ry:n pyytämälle opetusministeri Li Anderssonin audienssille 17.5.2022. Eduskunnan historiallisen äänestyksen takia audienssi muutettiin lyhyellä varoitusajalla lähitapaamisesta TEAMS-tapahtumaksi. Audienssilla olivat mukana Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ja Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI. 

Audienssin pääaiheina olivat perusopetuksen laajakirjoisempi kieltenopetus, aidon ja tasa-arvoisen valinnanmahdollisuuden takaaminen, kielipolun jatkuvuuden varmistaminen perusopetuksesta toiselle asteelle ja korkeakoulujen pistetyökalun vaikutuksen häivyttäminen lukion kieliopintoihin. Opetusministerille luovutetun muistion voi lukea tästä. 

Hankkeen koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen toi audienssilla esille myös japanin, kiinan ja arabian kielen aseman ja opiskelun Suomessa. Opetusministeri Andersson lupasi koordinaattorin pyynnöstä selvittää arabian kielen opettajaksi pätevöitymistä Suomessa.

Aasian ja Afrikan kielten hankkeen seminaari Tampereella 2.9.2022


Opetushallituksen yhteistyöhanke Aasian ja Afrikan kielet järjestää seminaarin

ARABIAA, JAPANIA JA KIINAA VARHAISKASVATUKSESTA LUKIOON

Aika:                        Perjantai 2.9.2022 klo 10 – 15

Paikka:                    Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere


Tilaisuuden tavoite ja kohderyhmät:

  • luodaan katsaus Aasian ja Afrikan kielten opetuksen tarpeeseen ja ratkaisuihin suomalaisessa yleissivistävässä koulutuksessa
  • tutustutaan arabian, japanin ja kiinan kielten opetuksen ja opiskelun toteutuksiin ja näkymiin
  • tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistyötä aihepiiristä kiinnostuneille rehtoreille, hallinnon edustajille, tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille

Tilaisuus on maksuton sisältäen kahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen mukaan tästä linkistä viimeistään tiistaina 30.8.


ALUSTAVA OHJELMA

Päivän vetäjänä toimii johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus

klo 9.30 – 10.00 Aamukahvi

klo 10.00 – 10.10 Seminaarin avaus
Kouluneuvos Jorma Kauppinen

klo 10.10 – 10.40  Monipuolinen kielitarjonta kaupungin ja oppilaiden kilpailuetuna
Sivistyspalveluiden johtaja Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki

klo 10.40 – 11.00 Aasian ja Afrikan kielten hankkeen kuulumisia
Hankkeen koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen ja japanin kielen koordinaattori Takae Takanen, Helsingin kielilukio

klo 11.00 – 11.30 Aasian ja Afrikan kielten opiskelun näkymiä
Yliopistonlehtori Riikka Länsisalmi, Helsingin yliopisto

klo 11.30 – 12.00 Ajankohtaista B2/B3 –oppimäärien opiskelusta lukion opetussuunnitelman 2019 valossa
Opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus

klo 12.00 – 13.00 Torni-hotellin ravintolassa maksuton lounas

klo 13.00 – 14.30 Rinnakkaisohjelma

Työpaja 1: Kiinaa varhennetusti
Koordinoiva kielenopettaja Outi Verkama ja kiinan kielen opettaja Sixin Gao, Tampereen kaupungin perusopetus

Työpaja 2: Japanin etäopetus hybridimallilla
Laatupäällikkö Pauliina Kanervo, kehittäjäopettaja Sanna Heinonen ja japanin kielen aiheenopettaja Tuuli Kämppi, Oulun kaupungin perusopetus

Työpaja 3: Arabian oppimateriaalit
Arabian kielen opettajat Hamid Ben Hachemi ja Eeva-Liisa Leskinen, Helsingin kielilukio

Työpaja 4: Kieliprofiili lukion kielten opiskelun suuntaajana
Opetusneuvos Anu Halvari ja suunnittelija Karoliina Inha, LUKKI-verkosto

klo 14.30 – 15 Seminaarin yhteenvetoa, katse ensi vuoteen sekä päätöskahvit
Keskustelua johdattelee kouluneuvos Jorma Kauppinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen audienssi 11.3.2022

audienssi_11.3.2022

Aasian ja Afrikan kielten hanke sai pyytämänsä audienssin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen luo 11.3.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Aineopettajaliitto AOL ry ja Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI. 

Tapaamisen pääaiheena oli korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin, mutta keskustelussa nousi esiin myös kiinan, japanin ja arabian kielen asema ja merkitys Suomessa. Audienssilla  luovutettiin ministeri Kurviselle seuraava muistio:

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

Muistio 11.3.2022 (toimitettu 17.2.2022)

Korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin

Pääsykokeiden painoarvon laskemiseksi ja ylioppilaskokeiden suoravalinnan mahdollistamiseksi on käytetty ylioppilastutkinnon pisteytystyökalua keväästä 2020 alkaen. Pisteytystyökalun lukio-opintoja ohjaava vaikutus on alusta asti ollut merkittävä. Lukiolaiset valitsevat opiskeltavat aineensa pistevalintatyökalun ohjaamina eivätkä esimerkiksi omien kiinnostusten ja vahvuuksiensa mukaan. Oppiaineet, joista saa pisteytystyökalussa paljon pisteitä ovat kasvattaneet suosiotaan muiden kuihtuessa. Tämä vaarantaa lukion yleissivistävän tehtävän toteutumista oleellisesti ja lisäksi heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. 

Nähdyt muutokset liittyvät pitkän matematiikan suosion kasvamiseen, tiettyjen reaaliaineiden suosion kasvamiseen ja toisten äkilliseen laskemiseen sekä erittäin valitettavasti vieraiden kielten opiskelun vähenemiseen ja yksipuolistumiseen. Nykymuotoisen pisteytystyökalun eri aineiden arvottaminen ei vastaa ao. opintojen menestykselliseen toteuttamiseen tarpeellista osaamista. Monien opiskelijoiden lukion suorittamisaika on myös pidentynyt ylioppilaskirjoitusten painoarvon kasvettua. 


Pisteytystyökalua tulisi kehittää monipuolisempaan suuntaan, jotta lukiolaisilla olisi lukiolaissakin määritelty todellinen mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan ja hankkia laajaa yleissivistystä lukiovuosinaan. Pisteytystyökaluun tulisi saada erilaisia malleja koota pisteitä lukio-opinnoista/ylioppilastutkinnosta. Pisteytystyökalun ajattelutapa on liian kapea ja tosiasiallisesti yksipuolistaa nuorten yleissivistystä ja sitä osaamista, mitä Suomessa on. Aineopettajaliitto AOL ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI sekä Aasian ja Afrikan kielten hanke haluavat esittää huolensa pisteytystyökalun nykyvaikutuksista ja olla aktiivisesti edistämässä kaivattuja muutoksia pisteytystyökaluun sekä sen rakenteellisten muutosten aikaistamista.   

Kunnioittaen

Outi Vilkuna
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, puheenjohtaja

Päivi Siltala-Keinänen
Aasian ja Afrikan kielten hanke, koordinaattori, Helsingin kielilukio, apulaisrehtori

Marja Jegorenkov  
Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, lukion rehtori 

Karoliina Inha  
Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI-verkosto, koordinaattori

Juha Kivioja  
Espoonlahden lukio, rehtori

Kari Jukarainen
Aineopettajaliitto AOL ry, hallituksen jäsen, Riihimäen lukio, rehtori